• Gedragscode | Tuchtreglement

    Gedragscode

    Toetreden tot KHC Leuven is lid worden van een sportclub waar iedereen volgens zijn of haar niveau hockey speelt of zijn of haar kind hierbij ondersteunt. Sportieve ontwikkeling, een familiale sfeer en respectvol omgaan met elkaar, zijn kernwaarden van onze club. Binnen elke vereniging is het belangrijk om afspraken te maken over wat wel en niet past binnen de clubcultuur. Daarom hebben we alle afspraken samengevat in een gedragscode, zodat het voor alle betrokken partijen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.

    Tuchteglement

    Soms zijn we genoodzaakt om disciplinair op te treden wanneer gedragsregels, reglementen en afspraken niet nageleefd worden. Om dit zo objectief mogelijk en met respect voor de rechten van verdediging te kunnen doen, hebben we een tuchtreglement uitgewerkt. We hopen natuurlijk dat we zo weinig mogelijk beroep moeten doen op deze tuchtprocedure.