Facebook Twitter Instagram Trooper Nieuwsbrief My KHCL

Visie KHC Leuven 2018 - 2022

Tijdens de algemene vergadering van 29 juni 2018 heeft deze bestuur haar visie voor de komende jaren toegelicht. Deze visie zal de leidraad vormen voor de uitwerking van een concreet beleidsplan en voor het dagelijks bestuur. Jullie kunnen dit document hier consulteren. 

Jullie vinden hier tevens het verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering met betrekking tot het werkingsjaar 2017-2018Haut de la page