Facebook Twitter Instagram Trooper Nieuwsbrief My KHCL

Vertrouwenspersoon

Onze club moet een plaats zijn waar iedereen veilig kan sporten en waar plezier gemaakt wordt. Respect voor elkaar is één van onze kernwaarden, waarop de gedragscode is gebaseerd. Daarom is er geen plaats voor pestgedrag, racisme, intimidatie, machtsmisbruik, fysiek of verbaal geweld of ongepast (seksueel) gedrag. Worden er toch grenzen overschreden, bij jezelf, je eigen kinderen of bij anderen, meld dit dan bij onze vertrouwenspersoon, Lee Cooreman.

Lee Cooreman (°1976) is kinder- en jeugdpsychiater en volgde de opleiding relatie-, familie-, en systeempsychotherapie aan de K.U.L. Zij werkt in een algemeen ziekenhuis in Antwerpen waar zij met haar team van collega psychiaters en therapeuten in staat voor de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie en de psychische ondersteuning van kinderen en jongeren opgenomen op de afdelingen. Lee is getrouwd met Christophe, samen hebben ze 3 zonen, Samuel (U16B), Noah (U14B) en Luay (U8B). Je kan haar contacteren via vertrouwenspersoon@khcl.be of +32 491 22 07 86. Haut de la page