Een vernieuwd bestuur

De Algemene Vergadering van KHC Leuven vzw gaf afgelopen vrijdag de nieuwe bestuursploeg het vertrouwen. 

Tijdens de algemene vergadering heeft deze ploeg haar visie voor de komende jaren toegelicht. Deze visie zal de leidraad vormen voor de uitwerking van een concreet beleidsplan en voor het dagelijks bestuur. Jullie kunnen dit document consulteren in de KHC Leuven zone. 

Tijdens deze algemene vergadering werd tevens het budget voor 2018-2019 en de lidgelden voor het komende seizoen goedgekeurd. 

De nieuwe bestuursploeg is samengesteld als volgt :

  • Roel Soetens, voorzitter
  • Christophe De Clerck, vice-voorzitter
  • Renaud Larcier, secretaris
  • Gilles Van Lembergen, sportief seniorenbeleid
  • Thierry Renaer, sportief jeugdbeleid
  • Ellen Moons, jeugdwerking en -ondersteuning
  • Eric Delforge, jeugdbeleid, seniorenwerking, arbitrage en opleidingen
  • David Vanderwegen, exploitatie en infrastructuur

Ingevolge de benoeming van Roel Soetens tot voorzitter is de functie van penningmeester vacant. Eventuele kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter.

Het nieuwe bestuur wenst de club en haar leden te bedanken voor hun vertrouwen.

Tot slot wenst het bestuur de uittredende bestuursleden, Sofie Mergeay, Karl Vandebroek, Peter Vanneck en Laurent Jacquet, te bedanken voor hun bijdrage gedurende de afgelopen jaren.