Facebook Twitter Instagram Trooper Nieuwsbrief My KHCL

GDPR Actieplan

Beste KHC Leuvenaar,

Het bestuur van KHCL is al een tijdje bezig met het evalueren van de nieuwe GDPR wetgeving en hoe wij ons best als vereniging moeten voorbereiden voor zijn intreden op 25 mei.

Jullie hebben waarschijnlijk ondertussen gehoord wat de GPDR is. Hier vinden jullie een zeer korte samenvatting. Voor meer informatie kunnen jullie op https://www.eugdpr.org/ terecht.

General Data Protection Regulation

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als vereniging moet wij vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze data gebruiken en beveiligen.

GDPR in het kort:

  • Bescherming tegen het misbruik van persoonlijke data van de Europese burger
  • In voege op 25 mei 2018
  • Expliciet toestemming vragen om persoonlijke gegevens te verzamelen en gebruiken
  • Individu heeft het recht om ‘vergeten te worden’
  • Individu heeft het recht om een kopij te vragen van de informatie over hem die verzameld worden
  • Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens moeten gedefinieerd worden
  • De Nationale Autoriteiten kunnen boetes opleggen

Wat hebben wij gedaan ?

Wij hebben vooreerst de verschillende manieren waarop wij data verzamelen, verwerken en bewaren geïnventariseerd.

Daarna hebben wij samen gezeten met onze software leveranciers maar ook met organizaties die data voor ons verwerken, en natuurlijk ook met de mensen die intern in contact komen met jullie gegevens om ervoor te zorgen dat wij als organizatie conform met de wetgeving vanaf mei 25 zullen zijn. Door het opstellen van deze pagina, het bekend maken via onze nieuwsbrief en het specifieke MyKHCL news trachten wij u zo goed mogelijk over deze materie te informeren.

Wat verwachten wij van jullie ?

Wij vragen iedere lid en sympathisant om expliciet toesteming te geven om hun persoonlijke gegevens verder te kunnen bewaren en verwerken. Dit zal ons toelaten om u verder te blijven informeren over de club activiteiten wat van groot belang is in die periode van inschrijving zoals jullie het weten.

Opgelet, als u uw toestemming verleent is deze ook geldig voor de familieleden die aanwezig zijn in uw MyKHCL. U hebt altijd de mogelijkheid om de toestemming voor één of meerdere familieleden in te trekken door hun gegevens in uw MyKHCL te bewerken en op "Mijn toestemming intrekken" te klikken

Dit kan dus door in te loggen op uw MyKHCL profiel via https://www.iclub.be/myiclub.asp?ClubID=83&LG=NL vanaf 23 Mei.

Daar zal er de vraag gesteld worden. Eenvoudiger kan niet. Alvast bedankt!Haut de la page